Изследване за АНТИТЕЛА

за COVID-19

За преминала инфекция

Във връзка с разразилата се пандемия от новия Коронавирус, засегнала и нашата страна, предлагаме серологично изследване за антитела (COVID-19) от клас IgG.

Въпросът с имунитета към новия вирус, до колко той Ви защитава от повторно заразяване, както и проблемът с Постковидния синдром поставят трудни задачи пред здравната система в световен мащаб.

Работим с немски ELISA китове с възможност за количествено определяне на титъра на антителата в международни единици до стотни след десетичната запетая. Това позволява проследяване на имунния отговор във времето. За целта е необходимо около 0.5 мл. кръвен серум най-малко 21 дни след началото на заболяването. Най-добре е да е минал около месец. За лица, които нямат данни за клинично преболедуване с възможност за безсимптомно заразяване (обикновено контактни), имунният статус е от значение за евентуална имунизация.

Ние сме на Ваше разположение

Контакти

Д-р Ина Бучкова – Паразитолог, Вирусолог София
гр. София, Люлин2, бул. Проф.д-р Ал.Станишев №17,
ДКЦ12 база 2, бившата 26-та поликлиника, ет3 к-т №55
Тел.: 0888 419 330, Стац. 02 925 14 25 вътр. 243
email: ina_boutchkova@abv.bg

 

 

кл. думи: Вирусолог София, Вирусология София, Вирусолог град София, Изследване на антитела за Ковид, Изследване на антитела за COVID, Virusolog Sofia