За нас

Акад. проф. д-р Боян Лозанов е роден на 20 януари 1935г. в гр. Шумен. Завършва висшето си образование в пловдивския медицински университет през 1958г. Работи последователно в Работническа болница в гр. Мадан, Окръжна болница в гр. Силистра и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” в гр. София. През 1966г. е избран за асистент към Катедрата по ендокринология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, а по-късно за главен асистент на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия на Медицинска Академия. През 1977г. защитава кандидатска дисертация, в която третира актуални проблеми на тиреоидните заболявания. През 1985г. специализира няколко месеца в Лондон, Оксфорд и Ню Касъл при световно известни специалисти по ендокринология. В същата година е избран за доцент по ендокринология и завеждащ Клиниката по тиреоидни и костно-обменни заболявания към Научния институт по ендокринология. През 1992г. доц. Боян Лозанов защитава дисертация за Доктор на медицинските науки, а през следващата година е избран за професор по ендокринология и ръководител на Клиничния център по ендокринология и герентология с два последователни мандата до 2000г. През периода 1996г. до 2000г. е и национален консултант по ендокринология. Проф. Лозанов има 169 научни публикации, от които 151 научни статии в български и чуждестранни медицински списания и 18 учебни помагала, монографии и основно ръководство по ендокринология. Основните му научни приноси и интереси са главно в областта на тиреоидологията: патофизиология, диагностика, лечение на автоимунните и йоддефицитните заболявания на щитовидната жлеза и други. Преподователският му стаж в МУ-София е общо 36 години, като е преминал всички академични степени – от асистент, старши и главен асистент до доцент и професор. Ръководил е Клиничния център по ендокринология към МУ-София (1992 – 2000) и Клиниката за болести на щитовидната жлеза и минералния костен обмен към същия от 1986 до 2002г. Проф. Лозанов е бил национален консултант по ендокринология в периода 1997 – 2000 г, консултант по ендокринология към Университетска болница „Лозенец” между 2006 и 2011 г. Понастоящем работи в болница „Токуда” – София в като началник Клиника по ендокринология и нефрология.

 

Проф. Б. Лозанов е дългогодишен ръководител на Катедрата по ендокринология към МУ-София, Нацинален консултант по ендокринология, над 10 години Началник на Клиника по вътрешни болести в Аджибадем сити Клиник Токуда болница. Понастоящем приема пациенти за прегледи и консултации в ДКЦ-Токуда /платен прием/ всеки понеделник и петък /8.30 – 11.30 ч/,  след предварително записване на Регистратура “Вътрешни болести /тел. /02/ 403 4917  или / 02 /403 4950

Основни направления:  заболявания на щитовидната жлеза, захарен диабет, затлъстяване и др. ендокринни нарушения

Акад. проф. д-р Боян Лозанов е автор на  повече от  250 научни труда, монографии и ръководства за лекари и  специалисти, от които най-нови са: “Болести на щитовидната жлеза” /400 стр,  Изд. Симолини-София, 2018 г/,  “Записки на един ендокринолог” /110 стр/ и “Тиреоидит на Хашимото” -ръководство за специалисти и общопрактикуващи лекари /”Симолини”, до края на 2020/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награди
  • Носител на наградата „Проф. К. Чилов” за 2004г.
  • Почетен знак „Български лекар” за 2004г.
  • Юбилейна награда на името на “Проф. Иван Пенчев”
  • Почетен знак на Медицински университет (София) „Aesculapius” връчван за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика
  • През 2020 г. проф.Боян Лозанов получи най-високото съсловно отличие – “Почетен знак -златен”, присъден му от Българския Лекарски Съюз за цялостни заслуги за развитието на медицинската наука и здравеопазването.

Членства
  • Българско дружество по ендокринология от неговото основание и главен редактор на списание Ендокринология от 1996г.
  • Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА)
  • Европейска асоциация по ендокринология (ЕСЕ)
  • Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ)
  • Редакционната колегия на научното списание на БАН Българска медицина.

За повече информация и връзка тел.:  02 403 49 17, 0884 993 263

Контакти

Акад. Проф. Д-р Боян Лозанов – Специалист Ендокринология и болести на обмяната – гр. София
гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б, Болница Токуда
Телефон: 0884 993 263
Телефон 2: 02 403 49 17, 02 403 49 50
Имейл:bojan_lozanov@hotmail.com