За нас

znac sofiamedМногопрофилна болница “Софиямед” е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.
Болничният комплекс се състои от МБАЛ “Софиямед” и ДКЦ “Софиямед”.

Стационарният блок на болницата разполага с 582 легла.

Лечебното заведение е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура на водещи световни производители.
В МБАЛ “Софиямед” практикуват топ специалисти и професионално избрани специализирани екипи, които гарантират най-високо качество и компетентност на медицинското обслужване.Структурите на болницата имат трето, най-високо ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването, както и най-високата акредитационна оценка – отличен, за цялостна медицинска дейност, както и за отделните медицински и други дейности за срок от 5 години. Това предопредели МБАЛ „Софиямед“ да стане и база за практическо обучение на студенти и специализанти по две направления.

На територията на МБАЛ “Софиямед” са разкрити 19 отделения.Болницата разполага и с Неотложна медицинска помощ и Спешна помощ. Структурните звена са във функционална връзка, което не позволява смесването на пациентопотока.
МБАЛ „Софиямед“ има сключен договор с НЗОК.

MBAL SOFIAMED

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

В отделението по кардиология и инвазивна кардиология се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове, балонна митрална валвулопластика, дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм, имплантация на кава филтър, каротидно стентиране, периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, пейсмейкъри за сърдечна недостатъчност (кардиоресинхронизираща терапия) и кардиовертер-дефибрилатори.

В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Отделението по гастроентерология е разположено на 4-ти етаж в болница “Софиямед”, непосредствно до Хирургичното отделение. Отделението е оборудвано с последно поколение ендоскопска апаратура и в него работят водещи лекари и екипи в гастроентерологията.

Манипулациите, които се извършват в отделението са:
– гастрскопия
– колоноскопия
– ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
– ехография на коремни органи
– лигиране на хемороиди
– ендоскопска хемостаза
– полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво
– поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища
– вадене на камъни от жлъчните пътищаВ отделението се осъществява лечение на цялата палитра гастроентерологични заболявания.
Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична медицинска помощ на всички осигурени от националната здравно-осигурителна система български граждани, осигурени от здравно-осигурителните фондове граждани, както и на желаещите сами да заплатят за оказаните медицински услуги български и чужди граждани. Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията – кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, камъни в жлъчните пътища.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Хирургичното отделение е разположено на IV етаж на болницата. Операционният блок разполага с три хирургични операционни зали, които са оборудвани с последен модел лапароскопска апаратура, холедохоскоп, ултрасижън, Liga-sure, които се използват за максимално ограничаване на травматизма при една оперативна интервенция.

Хирургично отделение покрива III-ниво на компетентност съгласно изискванията на медицинския стандарт по хирургия. III-ниво на компетентност е най-високото ниво за всяка хирургична клиника в България. То включва:
Оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган ,поставяне на импланти, намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високо-специализирани оперативни процедури.
В това число се включват и по-голямата част от онкологичните заболявания на органите на коремната кухина, млечната жлеза и щитовидната жлеза.
Обемът на дейност за това ниво на компетентност включва най-малко по 1000 операции годишно от които 50% с голям и много голям обем и сложност.
Изброените по-горе дейности нашата клиника изпълнява в пълен обем.
В отделението по хирургия на МБАЛ “Софиямед” се извършва и лечение на хемороиди с най-съвременна THD технология, което е минимално инвазивно, безболезнено и щадящо за пациента.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРОСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Отделението по Акушерство и Гинекология се намира в тяло Б, ет. 2 на МБАЛ “Софиямед”. Разполага с 13 стаи, от които 4-за родилки, 4-за наблюдение на бременността, ВИП стаи.

За родилките и техните бебета е осигурено 24-часово наблюдение от едни от най-добрите специалисти в България: акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушерки.
ОТДЕЛЕНИЕ ОАИЛ

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е разположено на пети етаж, блок Б на МБАЛ “Софиямед”, в непосредствена близост до Централния операционен блок. То осигурява денонощна висококвалифицирана и специализирана, планова и спешна, стационарна и амбулаторна медицинска дейност.

ОАИЛ се разполага в Централен операционен блок (7 операционни зали); операционна зала и зала за следоперативно наблюдение в Отделение по акушерство и гинекология, операционна зала за ендоскопски урологични операции в Отделение по урология; две операционни зали за артроскопска хирургия в Клиника по артроскопска хирургия зала за ендоскопии към Отделение по гастроентерология, зала за инвазивна кардиология към Отделение по кардиология.

Всички операционни зали са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация; анестезиологични апарати и хемодинамични монитори. Към централния операционен блок функционира и зала за възстановяване след анестезия.
В МБАЛ “Софиямед” се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност – коремна хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, урология, неврохирургия, амбулаторни и еднодневни операции, ендоскопски процедури, седиране и анестезия в отделение по Образна диагностика – магнитно резонансно изобразяване (MRI) и компютърна томография (СТ).

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ

Неврологично отделение на МБАЛ “Софиямед” се намира на третия етаж, сектор А. В отделението се извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на всички заболявания на централната и периферната нервна система.

Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки, платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове.
Отделението има готовност за провеждане на най-съвременното лечение на мозъчен инсулт с тромболиза. Разполага с 27 легла, разположени в 10 стаи.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

В Отделението по урология се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:
Диагностични методи:
I. Ултразвукови методи за диагностика:
– Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
– Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
– Ехографско изследване на тестис и епидидим.
II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
– Транскутанна пункция на хидроцеле под ехографски контрол.
– Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.
III. Рентгенови методи за диагностика:
– Обзорна рентгенография на отделителната система.
– Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
– Ретроградна уретроцистография.
– Ретроградна уретеропиелография.
– Фистулографии
IV. Ендоскопски методи на изследване.
– Уретроцистоскопия.
– Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
– Уретерореноскопия.
Лечебни методи:
Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи.
Ендоурологични методи:
I. При заболявания на горния уринарен тракт
– Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в покочоотделителната система.
– Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.
– Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
– Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.
– Балонна дилатация при стриктури на уретера.
II. При заболявания на долния уринарен тракт
– Оптична уретротомия при стриктури на уретрата
– Студено рязане
– Електрорезекция
– Бужиране
– Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
– Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
– Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Отделението по Ревматология функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология; приемат се болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:

– Възпалителни ставни заболявания – клинична пътека 288

– Системни заболявания на съединителната тъкан – клинична пътека 286
– Дегенеративни и обменни ставни заболявания – клинична пътека 290
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Отделението по Ортопедия и травматология (ООТ) разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.

Оперативната дейност се осъществява в две операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура. Нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба, артроскопска апаратура от последен НD-клас, силова техника на известни американски производители и операционни маси с дистанционно управление.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Отделението по неврохирургия е на ІІІ етаж и разполага с 25 легла, разположени в 12стаи. Всяка стая е оборудвана с телевизор и самостоятелен санитарен възел.По желание може да се ползва самостоятелна стая. Има и стая за интензивно лечение с възможности за 24часово мониториране на виталните функции. Цялата текуща дейност е компютризирана.Приемът на болни се извършва денонощно и през празничните дни, включително и на спешни такива.

Разполага с 2 операционни, обoрудвани с всичко необходимо за извършване на цялата гама неврохирургични операции.
Рутинно в отделението се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, гръбначен стълб и гръбначен мозък, травматични увреждания на нервната система, заболявания на съдовете на мозъка – аневризми и други малформации, всички видове заболявания и травми на целия гръбначен стълб. Има възможност за оперативно лечение на деца.Въведени са най-съвременните методики в гръбначната хирургия, включително безкръвните операции при дискови хернии.Има възможност за извършване на ендоваскуларна хирургия.Тук е единственото място в България, където се извършват мозъчни байпас процедури.
В екипа има и невролог сертифициран за висикоспециализирана дейност /ЕЕГ/, като това дава възможност за по-добра диагностика лечение и проследяване на пациентите.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Отделението по неонатология е разположено на втори етаж, съвместно с отделение по акушерство и гинекология. В отделението се полагат грижи за здравите новородени деца, както и за деца със здравословни проблеми през първите дни от живота. В болницата са подсигурени достатъчни по обем удобства и комфорт както за майката, така и за детето.

Стимулира се непрекъснатият 24-часов контакт между майка и дете, под контрола на специалисти, осъществяват се беседи и практически съвети на родители и близки относно начина на отглеждане, техника на кърмене и ежедневно се дава информация на достъпен език за здравословното състояние на бебето.Приоритет на целия персонал в Отделението по неонатология е стимулиране на естественото хранене на новороденото – най-добрият избор за качественото развитие на детето.
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Спешно приемно отделение на МБАЛ „Софиямед“ е разположено на приземния етаж на болницата, в непосредствена връзка с отделение по образна диагностика и клинична лаборатория.

Осигурен е удобен достъп през самостоятелен вход за линейки на Спешна помощ, както и за всички пациенти със собствен транспорт, трудно подвижни болни и др.В отделението се обслужват спешно болни пациенти.Преглеждат се също амбулаторно болни, пациенти на общопрактикуващи лекари, сключили договор с МБАЛ „Софиямед“ за обслужване в извънработно време.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Отделението по Клинична патология се намира на ниво 0 между Отделението по Образна диагностика и болничната аптека на МБАЛ “Софиямед”.

Отделението има следната структура:1. Хистологична лаборатория
2. Цитологична лаборатория
3. Секционна зала
4. ХистотекаВ отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:- хирургични
– гинекологични
– гастроентерологични
– дерматологични
– нервно-мускулни и мозъчни
ОТДЕЛЕНИЕ УШИ, НОС, ГЪРЛО

Отделението по Клинична патология се намира на ниво 0 между Отделението по Образна диагностика и болничната аптека на МБАЛ “Софиямед”.

Отделението има следната структура:1. Хистологична лаборатория
2. Цитологична лаборатория
3. Секционна зала
4. ХистотекаВ отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:- хирургични
– гинекологични
– гастроентерологични
– дерматологични
– нервно-мускулни и мозъчн
ОТДЕЛЕНИЕ УШИ, НОС, ГЪРЛО

Диагностично-лечебната работа на отделението е насочена към следните направления:

Най-съвременните методи за диагностика на заболяванията в областта на ушно-носно-гърлените болести;

Диагностика и лечение на заболяванията на ушите:
* Oстри и хронични заболявания: отити при и деца и възрастни
* Шум в ушите
* Нарушения в равновесието
*Дисфункция на евстахиевата тръба

Диагностика и лечение на заболяванията на носа:
* Остри и хронични заболявания: ринити, синуити, алергични заболявания
* Затруднено носно дишане: изкривена носна преграда, носни полипи, хипертрофия на конхи
* Консервативно лечение на синусите: кисти, лицеви невралгии, синуити от зъбен произход
* Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото и ларинкса:
* Остри и хронични заболявания на сливиците : тонзилити(ангини), абсцеси на сливиците, фарингити
* Възпалителни процеси на шията
* Остри и хронични заболявания на ларинкса :гласови смущения, ларингити, ларинготахеити,субхордални ларингити

Оперативно лечение на ушно-носно-гърлените болести:

За пръв път в България ендоскопски, безкръвни операции на заболявания на ушите.Остри и хронични отити, перфорации на тъпанчето, холестеатом, операции за подобряване на слуха

Естетични и функционални корекции на носа и лицето.Ринопластика,
блефаропластика ,фейслифтинг , филъри

Диагностика на хъркането и сънна апнеа, възможности за оперативно лечение

Ендоскопска хирургия на носа ,лечение на остри и хронични синуити , полипи в носа, кисти

Съвременно и с минимална загуба на кръв лечение на сливиците и трета сливица

Оперативно лечение на слюнчените жлези

Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени образувания на ларинкса и трахеята

Пластично-възстановителна хирургия на вродени и придобити дефекти;

Оперативно лечение на шийни кисти.

Експертиза за ТЕЛК и пред съда

Апаратура:

  • Операционен микроскоп
  • Фиброларингоскоп
  • Оптики за ендоаурална и ендоназална хирургия
  • Набор за микроларингохирургия
  • Аудиометър и тимпанометър
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по Вътрешни болести е разположена на III-ти етаж в МБАЛ “Софиямед” . Сертифицирана е като клиника с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Условията в за пациенти са много комфортни и за тях полага грижи много опитен колектив от лекари и медицински персонал.
Отделението разполага с нужното за модерна диагностика и терапия оборудване.В клиниката по Вътрешни болести се извършват всички основни диагностични и терапевтични методи в областта на гастроентерологията и хепатологията.Екип:
проф. д-р Константин Чернев, дмн –Началник отделение
Д-р Стефан Николов
Д-р Невин Идриз
Д-р Медаин Кадиш
д-р Марияна Денева
Бисерка Груевска- Старша медицинска сестра
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Отделението по Медицинска онкология в болница “Софиямед” е съвременно оборудвано, според наложените високи стандарти на здравното заведение. То разполага с 23 легла и осигурява възможност болните да бъдат придружавани в хода на лечението от своите близки.Медицинският екип е високо квалифициран и мотивиран в работата си. Той работи под методичното ръководство на големия български и световно известен онколог проф. д-р Галина Куртева.Лечението на солидни тумори (тумори на млечната жлеза, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия и др.) се провежда в съответствие с приетите терапевтични схеми в света, като се използват всички утвърдени в онкологията медикаменти.Поддържане на добро качество на живот на онкологично болните във всеки етап от лечението е в основата на провежданото лечение. За осигуряването му в отделението се извършват допълнителни медицински грижи към пациентите, така, че те да се чувстват комфортно, при минимален психически стрес и с максимално и своевременно повлияване на страничните негативни ефекти от химиотерапията.Изграждането на доверие между пациента и медицинския екип е гаранцията за лечебния успех. Посланието на медицинския екип към пациентите е, че в негово лице те винаги имат своите най- верни поддръжници. Нашите пациенти могат да разчитат на медицински грижи в отделението не само в периода на активното си лечение, но и на всеки етап от борбата им с рака.

Нашата цел е да направим отделението по медицинска онкология в болница “Софиямед” място, където високите медицински стандарти приложени в комфортна лечебна обстановка изпълнена с доверие между пациенти и медицински професионалисти ще го превърнат в място където ракът е лечим.

Пациентите в отделението се лекуват по клинична пътека N:298 в стационар и по процедура N: 5 в дневен стационар.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

Отделението по Лицево-челюстна хирургия в болница „Софиямед“ поема лечението на целия обем по хирургични заболявания в лицево-челюстната и шийна област – възпалителни, травматологични, онкологични и пластични- реконструктивни операции.

В отделението, се използват най-съвременните методи за възстановяване на мекотъканни и скелетни структури чрез микроваскуларната хирургия и дистракционна остеогенеза.
То е оборудвано с най-модерна съвременна апаратура, инструментариум и консумативи, комфортна легова база и добре обучен персонал.

В лицево-челюстната област се развиват всички тумори, които засягат човешкия организъм, както и някои специфични форми каквито са множеството базулиоми по окосмената част на главата, туморите на слюнчените жлези и от зъбен произход.

Всички те изискват своевременна диагностика и ранно лечение, което е гаранция за голям процент успеваемост. Късната хирургична намеса увеличава риска от метастазиране при злокачествените форми и налага дълги реконструктивни операции.

Лицево-челюстната област е изложена на преки вредни въздействия – топлина, радиация , ултравиолетови лъчи и поради това тя се засяга и от множество злокачествени образувания. Такива са кожните карциноми по клепачите, крилата на носа и устните.

Шийната област е често ангажирана от редица заболявания, които за обект на лицево-челюстната хирургия (вродени шийни кисти, метастазии от онкологични процеси, възпалителни заболявания)

Особено характерни и все по чести са туморите на големите случени жлези (околоушни, челюстни). Обичайно те са доброкачествени, но във времето могат да се трансформират и в злокачествени.

Травмите съпътстват нашия живот (битова, производствена, пътно-транспортна, спортна и други). Един удар в областта на лицето може да наруши зрението, дишането, храненето, обонянието, говора. Да не споменаваме за тежките психологически последици от увреден външен вид. Лицево-челюстната област има водещо място в лечението на фрактури на челюстните и лицеви части.

В съвременния свят естетиката заема почти толкова важно място колкото и функцията. Стремежът за красота е утвърдил социалната си значимост.

Редица вродени заболявания и синдроми с проявления в лицево-челюстната област водят освен до функционални смущения, но и до тежки естетични, а от там и до сериозни психо-социални проблеми. Такива са случаите на цепнатини на устните и небцето, нарушение в съотношението на челюстите, тежки скелетни ортодонски аномалии, преразвити или недоразвити горни и долни челюсти, лицеви асиметрии.
Не бива да забравяме че в лицево-челюстната област са и зъбите, които освен традиционните проблеми, са причина за формиране на кисти, тумори и тежки възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.

Обект на лицево челюстната хирургия е и лицевата естетика. Контурна пластика на лице, корекция на устни, клепачи и други естетични операции

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АРТРОСКОПСКА ТРАВМАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
Галерия
КОНТАКТИ

Многопрофилна болница “Софиямед” – hospitalsofiamed.bg

Адрес: гр. София, бул. “Г.М.Димитров” №16
Тел.: 02 465 00 00; 02 465 00 02
Телефон за записване на часове 0700 31 051 (от 8:00 до 17:00ч.)
Нац. тел.: 0700 89 089
Факс: 02 417 55 24
Моб. тел.: 0895 555 444; 0895 555 443