д-р Лидия Атанасова Цонева е общопрактикуващ лекар в гр. Русе, предлагащ диагностика
и лечение на различни заболявания при деца и
възрастни, както и издава направления за преглед при
специалист, когато това се налага.
Опитът на личния лекар, не само в медицината, но и с
работата с пациенти, гарантира неговото индивидуално
отношение към всеки пациент и високото ниво на
обслужване.

ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ: – клинични прегледи – профилактични прегледи – изписва реуепти за лекарства – издава медицински свидетелства

 

ЗА КОНТАКТИ
КОНАКТИ: д-р Лидия Цонева ТЕЛ. 0888549556 гр. Русе, ул. Александровска 97 ет. 1

 

Ключови дуни : общопрактикуващ лекар , общопрактикуващ лекар Русе , личен лекар , личен лекар Русе , семеен лекар , семеен лекар Русе