д-р Лидия Атанасова Цонева е общопрактикуващ лекар в гр. Русе, предлагащ диагностика
и лечение на различни заболявания при деца и
възрастни, както и издава направления за преглед при
специалист, когато това се налага.
Опитът на личния лекар, не само в медицината, но и с
работата с пациенти, гарантира неговото индивидуално
отношение към всеки пациент и високото ниво на
обслужване.

ДЕЙНОСТИ

 

ЗА КОНТАКТИ

 

Ключови дуни : общопрактикуващ лекар , общопрактикуващ лекар Русе , личен лекар , личен лекар Русе , семеен лекар , семеен лекар Русе