За нас

ScreenHunter_36557 Mar. 28 22.47Д-р Валентин Асенов Чаушев е специалист психолог с дълъг опит.

Завършва висше образование. ПУ “Паисий Хилендарски”. Доктор по възрастова и педагигическа психология.

Магистър по консултативна психология, специализация по детска психология, специализация по съдебна психология.

Медицински университет София. Магистър по медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Услуги

Услуги, извършвни от Д-р Валентин Чаушев в ЦЛР: Консултиране на възрастни.
– Семейно консултиране.
– Консултиране при кризи и загуби (развод, операции, тежки заболявания, смърт).

Психологически консултации и терапия при:
– тревожно разтройство (генерализирана тревожност)
– здравна тревожност (хипохондрия)
– паническо разтройство
– ОКР
– депресия

Консултиране на юноши:
– Агресия. Асоциално поведение.
– Ниска самооценка.
– Проблеми в общуването.
– Депресия.
– Хранителни разстройства

Консултиране на деца.
– Установяване на типа емоционално привързване между детето и родителите.
– Консултиране и терапия при тревожност в детска възраст и различните и типове психо-соматични проявления (ирационални страхове, нощно напикаване, често уриниране, задръжка на урината, силни гневни изблици и др.)
– Консултиране при обучителни трудности. Мотивация за учене.
Консултиране на бременни и бъдещи родители по отношение на възможността за изграждане на сигурна емоционална връзка с техните деца, като основна предпоставка за развитието на психически здраво, социално компетентно и щастливо дете.

Консултации за ТЕЛК. Съдебно-психологическа експертиза.

Контакти

Д-р Валентин Асенов Чаушев -Психолог София
Адрес: гр. София, ул. Екатерина Ненчва 3 (Ново име: Димитър Шишманов 25А), ет. 5
Моб.тел.: 0898 801 218