ЗА НАС

Завършила е в Медицински колеж Плевен. Специалност рентгенов лаборант през 2012г.

От 2012г работи в  ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД, в отделение по Образна Диагностика.

УСЛУГИ

Компютърна томография (скенер)

Ядрено Магнитен Резонанс

Рентгенографии

ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
Адрес: бул. „Патриарх Евтимий“ 37, 1154 София
ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД