За мен

– Сертифициран оценител по Рейтинъг скала за оценка на детски аутизъм
– Сертифициран оценител по Рейтинъг скала за оценка на детското развитие

Здравейте,

      Казвам се Нели Христова  и имам удоволствието да работя като психолог в гр.Стара Загора. Реших да направя този сайт, за да запозная по-подробно хората с работата на психолога и необходимостта от психологично консултиране и терапия. Не веднъж в контактите си усещах известна доза объркване и неяснота по отношение на моята професия и нейните цели. Ще се радвам, ако успея да допринеса малко в тази насока и особено, ако тук всеки от вас намери нещо за себе си, и открие своя път към промяна и по-качествен живот!

Нели Христова

Информация относно структурата на процеса на индивидуалното или семейно консултиране:
За да си запазите час за консултация е необходимо предварително да се обадите на телефона за връзка и ще уговорим най-удобното за вас и за нас време.


Консултацията продължава в рамките на един астрономичен час. Терапевтичната работа с деца продължава 50 минути..


По време на консултацията е желателно да бъдете с изключен мобилен телефон. Това ще осигури по-голям комфорт на самите Вас.


При необходимост от продължаване на консултирането извън първата среща, предварително се договарят условията за следващите срещи.

Информация относно груповата работа.

Предлагаме групова работа с деца съвместно с психолог и логопед.

Дейности

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика:

– Сертифициран оценител по Рейтинъг скала за оценка на детски аутизъм
– Сертифициран оценител по Рейтинъг скала за оценка на детското развитие

 • Детско-юношеска психотерапия
 • Детски аутизъм
 • Деца със специални образователни потребности
 • Деца с поведенчески проблеми
 • Деца и юноши с емоционално-тревожни разтройства
 • Родители на деца със специални образователни потребности
 • Психодиагностика при деца и възрастни
 • Психологически изследвания на деца и възрастни за ТЕЛК и пред други институции
 • Оценка на детското развитие
 • Стрес, депресии, тревожност
 • Личностови кризи, зависимости
 • Кризи в адаптацията
 • Междуличностови конфликт
 • CARS2

  Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм
Образовани и квалификации

Образование

 • Клинична психология – Софийски университет
 • Магистратура приложна психология – ПУ П.Хилендарски-Пловдив
 • Фамилно консултиране – Институт по Позитивна психология – ПИСЕЛ гр.София
 • Участие в европейски проекти

 

Професионални умения и квалификации

1. Национален център по обществено здраве и анализ-София
– Обучителен курс за работа с Теста на ВЕКСЛЕР
за интелигентност при деца от 6-16г. /HAWIK-R 1983/
2. Certificate of attendance – Jeffrey Zeig
– Anxiety and Depression
3. Училище за деца с нарушено зрение – София
Фондация Хилтън-Пъркинс – С А Щ
– Форми и възможности за обучение на зрително
затруднени деца с множество увреждания
4. ДКТОЦ – Сивена – Пловдив
– Терапия и обучение на деца от АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР
по програма T E A C C H
5. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София
MONTESSORI терапевтични практики
6. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София
– B-PES Беледук – обучителна система
7. Институт по позитивна психотерапия – София
– Рисунката в терапията с деца
8. Консултативен център Плиска – София
Използване на системен подход при работа с деца
с Хиперактивност и Агресивно поведение
9. СОУ за деца с нарушено зрение – Луи Брайл – София
– Методи и техники при работа с деца със зрителни
и множество увреждания
10. Софийски университет ДИУУ
– Курс по формиране на специфични умения за работа
в училищни
11. Софийски университет ДИУУ
– Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
12. Софийски университет ДИУУ

Курс Методика на обучението по БДП

 

ПРАКТИКА

Областите в които работя:

Детско-юношеска психотерапия: деца със специални образователни потребности, детски аутизъм, деца с емоционално–поведенчески и тревожни разстройства, деца с ментални и физически увреждания, деца и юноши с агресивно, автоагресивно и опозиционно поведение.

Монтесори терапия – Монтесори терапията се основава на принципите на класическата Монтесори педагогика, разработена от италианския лекар Мария Монтесори. Монтесори терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с различни генетични синдроми, с поведенчески проблеми, сензорни дефицити и много други проблеми в развитието да копенсират дефицитите си и да развият заложения у тях потенциал.

Монтесори терапията развива самостоятелността на детето, усъвършенства двигателните му умения в сферата на грубата и фина моторика, подобрява комуникативните и познавателните му умения, уменията му за учене.

Монтесори терапията включва: специално подготвена заобикаляща среда със специални дидактически материали. Монтесори материалите са привлекателни за децата и притежават контрол на грешките, което означава, че ролята на специалиста е само да насочва детето при нужда. Основният принцип на Монтесори терапията е ”Помогни ми сам да го направя”. Всеки материал представлява ключ към опознаване на света. Ролята на терапевта е да окуражава нормалния стремеж на детето към независимост и самостоятелност, да поддържа чувството му за самоуважение и самодисциплина, да помага на децата да се научат да наблюдават, да опознават заобикалящият ги свят, да проучват независимо своите идеи.

PECS терапия – P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System) е система за комуникиране чрез размяна на картинки. Терапията е създадена в САЩ от клиничния психолог Анди Бонди и логопеда Лори Фрост. Целта на метода е децата с проблеми в развитието да се научат да инициират спонтанно комуникация и да взаимодействат с друг човек. Тази терапия се състои от пет продължителни стъпки, през които детето и терапевтът преминават, като се използва специален картинен материал и детето трябва да се научи само да подава картинка или набор от подредени картинки с надписи на комуникавния си партньор като в замяна на това получи желан обект. Като вторичен ефект от поставената цел в терапията се развива и говорът в зависимост от индивидуалните особености и възможности на всяко дете.

Игрова терапия – Игровата терапия е базирана на детските игри, фантазии и способността на децата умело да имитират чрез играта различни социални роли. За целта се използва специфично оборудван кабинет с играчки и пособия, където децата имат възможност да създадат свой паралелен свят на ежедневието, да избират роли. В символиката на тези игри детския психолог вижда първоизточника на травмите и механизмите, които ги движат. В игровата терапия децата могат да пресъздадат всичко, което са преживяли, да бъдат агресивни, да изкарват напрежението и да намират успокоение за гнева си. Могат да създават безопасно място за себе си и да намерят обяснения за неразбираемото и да разрешат вътрешните си конфликтите.

Психологическо консултиране: семейно консултиране на родители и семейства на деца със специални образователни потребности, индивидуални консултации при стрес, депресивност, личностови кризи.

 

Психодиагностика при деца и възрастни – психологически изследвания и изготвяне на психологически характеристики на деца и възрастни.

 

Психотерапия на възрастни при депресивни и тревожни разстройства, психосоматични заболявания, зависимости, личностови кризи.

Работно време:
от понеделник до петък от 10.00ч- до 21.00ч.

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

КОНТАКТИ

Психолог Нели Христова – Детски психолог гр. Стара Загора
адрес: Стара Загора, кв. Три Чувура-Юг, бл. 41, ет. 6
Тел: 0896 679 229
е-mail: alex_7878@abv.bg

 

Детски психолог, Детски психолог Стара загора, Клинична психология, детски психолог стара загора, психолог стара загора, детска психология стара загора, детск иаутизъм стара загора, психотерапия стара загора, детски психолог град стара загора,