ЗА НАС

 Вигор ООД е лечебно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ. За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет.
Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност.
Във Вигор ООД – Групова Практика За Първична Медицинска Помощ, за здравето на своите пациенти полагат грижи :

Д-р Атанас Пелтеков
Общопрактикуващ лекар
vigorood@abv.bg
Д-р Антоанета Гочева Василева
Общопрактикуващ лекар
Д-р Борис Жечков Жеков
Общопрактикуващ лекар
Д-р Елена Кирилова Петрова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Калинка Йорданова Георгиева
Общопрактикуващ лекар
Д-р Кичка Антонова Петрунова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Красина Богомилова Цветкова – Ботева
Общопрактикуващ лекар
Д-р Мария Иванова Абаджиева – Савова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Сергей Анатолиевич Сенкин
Общопрактикуващ лекар
Д-р Теменужка Георгиева Теменугова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Юлий Латинов Величков
Общопрактикуващ лекар

ДЕЙНОСТИ

 Лечебното заведение разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.

ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

Град: София
Адрес: ж.к. Суха река, ул. Ем. Васкидович № 51, ХVІІІ ДКЦ
Телефон: 029450306
E-mail: npeltekov@abv.bg

Ключови думи: Групова практика за първична медицинска помощ Вигор ООД, Grupova praktika za parvichna medicinska pomosht Vigor OOD, първична медицинска помощ, диагностика, лечение на болни, рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени, родилна помощ, наблюдение на хронично болни, профилактика на болести, извънболнична медицинска помощ