Населено място:обл. Силистра, с. Калипетрово Адрес: ул. Ново Петрово 61 ет. 1 ап. 1 Телефон: 0887395241