Д-р Радостена Недялкова Пацева-Антонова Адрес: гр. Раковски, ул. “Тодор Каблешков” № 14, ет. 1 Моб. тел.: 0898 682 295 Е-mail: radostena@ yahoo.com